hamakhmboum logoՄեկ տասնյակ նախաձեռնող խմբեր, համախմբելով հայկական իրավագիտական ու քաղաքագիտական ներուժը
և ձևավորելով համահայկական միասնական օրակարգ Արցախի Հանրապետության միջազգային
ճանաչման շուրջ, կազմակերպում են
«‎Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հրամայականը»
գիտագործնական համաժողովը,
որի նպատակն է քննարկել իրավական փաստարկները,
վերհանել ճանաչմանը նպաստելու ուղիները և մեխանիզմները:
Փետրվարի 24-25
 
Հայկուհի ԴանիԵլյանի հարցազրւյցը
«Համախմբում» նախաձեռնության անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ:

 

 Toute l'équipe de Radio Arménie
vous remercie chaleureusement pour votre générosité

40ans 
grâce à vous